Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính

Địa chỉ: Địa chỉ: Tổ 13 phường Thắng Lợi – thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0912885556 Fax: 02803 862823