Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm phù hợp tiêu chuẩn năm 2015

Nước uống tinh khiết Bảo Lan, trà xanh Huy Cúc - Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm phù hợp tiêu chuẩn năm 2015