Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôi tiêu biểu tính Thái Nguyên năm 2016

Các sản phẩm của Công ty TNHH Huy Cúc luôn được hoàn thiện và ngày càng chất lượng muc tiêu luôn hướng tới chất lượng tốt nhất cho khách hàng, những sản phẩm của công ty chúng tôi được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôi tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Với mục tiêu không ngừng cho ra những sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tốt nhất mà chúng tôi còn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu và lợi ích khách hàng là trước nhất.