Các chứng chỉ

Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm phù hợp tiêu chuẩn năm 2015

Nước uống tinh khiết Bảo Lan, trà xanh Huy Cúc - Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm phù hợp tiêu chuẩn năm 2015

Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôi tiêu biểu của Bộ công thương

Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôi tiêu biểu của Bộ công thương

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực 2016

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực 2016

Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôi tiêu biểu tính Thái Nguyên năm 2016

Các sản phẩm của Công ty TNHH Huy Cúc luôn được hoàn thiện và ngày càng chất lượng muc tiêu luôn hướng tới chất lượng tốt nhất cho khách hàng, những sản phẩm của công ty chúng tôi được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôi tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2016